Sunday, October 27, 2013
   
Text Size
Login

พฤศจิกายน 55                   เรียน  ผู้อ่านทุกท่าน

                  เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีประเพณีสำคัญของไทยเรา นั่นคือประเพณีลอยกระทงโรงเรียนชาลีสมุทรได้จัดงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี                    ไทยให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งมีเหตุการณ์  ต่างๆ ที่  เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนของเรา ดังนี้

1. ข่าวสารจากฝ่ายอนุบาล

   ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เด็กๆ กลับมาเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เนื้อหาของการเรียนรู้เข้มข้นขึ้นทุกขณะ และเป็นการเสริมการเรียนโดยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โลกภายนอกให้กว้างขึ้น เด็กๆ จะได้สัมผัสกับเนื้อหาการเดินทาง การสื่อสาร โลกและดวงดาว ตาวิเศษ ปัจจุบันการดำรงชีวิตของทุกคนต้องอาศัยเทคโนโลยีค่อนข้างมาก เด็กๆจะได้นำประสบการณ์การเรียนรู้ไปปรับใช้ในสังคมต่อไป   น้องๆ ฝ่ายอนุบาลทุกคนขอให้เรียนรู้อย่างมีความสุขและขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน ทุกคนคงได้ยินเพลง “วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง” นะคะ พวกเราชาวอนุบาลช่วยกันเนรมิตพื้นที่ของอนุบาลให้เป็นบ่อน้ำเล็กๆ  เพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักประเพณีลอยกระทง เด็ก ๆ แต่งชุดไทยที่มีอยู่ที่บ้านมาร่วมลอยกระทงอย่างสนุกสนาน ผู้ปกครองชมภาพได้จากบอร์ดฝ่ายอนุบาลค่ะ

สำหรับพี่อนุบาล 3 พวกเราทุกคนขอปรบมือให้เด็กหญิงรักษิณา  ถนอมสุข เด็กหญิงพราวเดือน   ธรรมเดชะ และเด็กหญิงนาตาลี   สุธนนุกูลธรรม เป็นตัวแทนในการประกวดฉีก-ตัด-ปะ ภาพในหัวข้อ “ในหลวงของเรา” ที่โรงเรียนอนุบาลสามเสน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ส่งเข้าประกวด ก็สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาครอบครอง เราชาวอนุบาลให้สัญญาว่าอนาคตข้างหน้ารางวัลเหรียญทองแดง, เหรียญเงิน, เหรียญทองคงจะต้องมาถึงมือเราได้อย่างแน่นอน

น้องอนุบาลปีที่ 2 ขณะนี้เรียนรู้ได้กว้างมากขึ้น การอ่าน-เขียน มีพัฒนาการไปได้อย่างรวดเร็วเป็นที่น่าพึงพอใจ

น้องอนุบาลปีที่ 1 ขะมักเขม้นเรียนรู้พร้อมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มองดูแล้วน่าปลื้มใจแทนครูประจำชั้น

น้องเตรียมอนุบาลก็ไม่ยอมแพ้ สื่อสารกับเพื่อนและคุณครูได้ชัดเจนรู้เรื่องมากขึ้น ตอบคำถามครูได้เข้าใจดี แถมยังทำตัวน่ารักแบบไร้เดียงสา น่ารักจริงๆ

ข่าวฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะ “อย่าลืมแวะมาเลือกซื้อสินค้าราคาถูก”ในวันอังคารที่ 4 ธ.ค. 55 บริเวณโรงเรียนชาลีสมุทร เวลา 9.00 – 18.00 น. นะคะ

2.  ความก้าวหน้าทางวิชาการ

            สำหรับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการรับรางวัลจากหน่วยงานต่างมากมายดังนี้ครับ

                เริ่มต้นด้วยการสอบ PRE – GIFTED   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  ที่ผ่านมา   นักเรียนหลายคนคงจะได้รับผลสอบกันเรียบร้อยแล้ว  และเป็นที่น่าชื่นใจ  นักเรียนของเราสามารถทำคะแนนได้เป็นที่หนึ่งของเขตหลักสี่ในหลายวิชา

                และเมื่อวันที่ 13– 14  ที่ผ่านมา  ฝ่ายวิชาการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน งานหัตถกรรมภาค ครั้งที่ 62   โดยฝ่ายวิชาการส่งนักเรียนเข้าร่วม 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เข้าร่วมการแข่งขัน การประกอบ  อาหาร และนักเรียนของเราที่เข้าร่วมแข่งขันคือ  เด็กหญิงวรกมล   พวงนาค   เด็กหญิงญาดา     วงษ์แสงจันทร์    และเด็กหญิงจิราพัชร    เกื้อกูล   ได้รางวัลชมเชย และอีกกลุ่มสาระคือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว   และนักเรียนของเรา คือ  เด็กชายภีศเดช   เพ็ญสุวรรณ    เด็กชายบุรินทร์    หงส์ประภัศร์   และ   เด็กหญิงวรัญญา   มีชัย   สามารถคว้ารางวัลคะแนนรวมเหรียญทอง  มาได้สำเร็จ

                และข่าวสุดท้าย   เมื่อวันที่   24  พฤศจิกายน  2555  ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสอบเพชรยอดมงกุฎวิชาประวัติศาสตร์  ณ   โรงเรียนสตรีวิทยา  ผลการแข่งขัน   เด็กหญิงภัทรสุดา   แสนท้าว ทำคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับรางวัลชมเชย        และ เด็กหญิงวรรณเรขา    สุภีแดน   ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ สุดท้ายนี้  ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนให้มากๆ  นะ

          3.  ข่าวจากฝ่ายบริหาร

            ช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ฝ่ายบริหารขอฝาก สาระความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงนะคะ

                วันลอยกระทงเป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา ในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ เป็นการบูชาพระแม่    คงคาด้วย ประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนางนพมาศ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก แต่เดิมเรียกว่า พีธีจองเปรียงที่ลอยเทียนประทีปโดยนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป ส่วนความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง เชื่อกันว่า เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ เป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย เป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำ ชาวไทยในภาคเหนือมีความเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพญามารได้

            4. ข่าวจากฝ่ายกิจการนักเรียน

            ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียนได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้ชีวิตสัตว์ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมทั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้นยังไม่พอ นักเรียนยังได้ศึกษาวงจรชีวิตสัตว์น้ำชนิดต่างๆ อีกด้วย

สำหรับเทศกาลวันลอยกระทง โรงเรียนของเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยให้นักเรียนนำกระทงมา พร้อมทั้งแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และร่วมฟังประวัติวันลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษจากตัวแทนพี่ประถม ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

สำหรับจุลสารชาลีเดือนพฤศจิกายนนี้ขอลาไปก่อน พบกันใหม่กับจุลสารชาลีเดือนสุดท้ายของปี สวัสดีค่ะ